Přijímací řízení 2023 – termíny

Domů » Přijímací řízení » Přijímací řízení 2023 – termíny

Vážení uchazeči, vážení rodiče, před pár hodinami vypršel termín pro podávání přihlášek na střední školy. Děkuji, že jste si vybrali právě naši školu.

V následujících dnech budeme přihlášky postupně zpracovávat. Počet přihlášek se blíží tisíci, proto jistě chápete, že nám evidence přihlášek zabere několik týdnů. Pokud na přihlášce budou zjištěné nedostatky, budeme vás kontaktovat. Při tak vysokém počtu přihlášek nejsme schopni reagovat na vaše telefonické dotazy.

Co je pro vás nyní klíčové?

Sledujte svoji e-mailovou schránku, kterou jste uvedli na přihlášce. Na tu vám kolem po dvacátém březnu přijde pozvánka na jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) či na pohovor. Dodržte prosím den i čas.

Termíny:

  1. Kolo JPZ 13. dubna
  2. Kolo JPZ 14. dubna
  3. Přijímací řízení PMP (PG) 18. dubna
  4. Přijímací pohovory IS (cestovní ruch, mediální tvorba) 13. a 14. dubna
  5. Pohovory (CU, PE, ARA) 20. dubna
  6. Výsledky přijímacího řízení na učební obory – 22. dubna
  7. Výsledky přijímacího řízení na maturitní obory – 28. dubna

Ještě jednou vám děkujeme za zájem o studium v naší škole a přejeme vám hodně štěstí.

Mgr. Štefan Klíma, ředitel školy

Aktualizace 21. 3. 2023

Pozvánky k přijímacímu řízení na maturitní obory jsme odeslali do mailových schránek uchazečů. Pozvánky učebních oborů budeme rozesílat do mailů koncem týdne, případně na začátku příštího týdne.

Přijímací pohovory – časový rozpis:

IS – 1. skupina 13. 4. od 12.30 do 19.00 hodin

        2. skupina 14. 4. od 12.30 do  19.00 hodin

PG – 18. 4. prezence v 7.00 hodin, zahájení v 7.15 hodin a cca do 19.00 hodin

Cukrář – 20. 4. v 7.00 hodin první skupina, v 9.00 hodin druhá skupina

Aranžér – designér – 20. 4. od 12.00 hodin

Pekař – 20. 4. od 14.00 hodin

Upozorňuji uchazeče, že je nezbytně nutné, aby přišli včas. Vzhledem k velkému počtu zájemců o naši školu bude pevně stanovené pořadí uchazečů vygenerované na základě předem stanovených kritérií. 

Každý příchozí se nahlásí na recepci u hlavního vchodu. Zde zároveň obdrží informace o dalším průběhu dne. Hodně štěstí 🙂