Přijímací řízení ‣ SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Domů » Přijímací řízení

Vážení uchazeči, vážení rodiče, před pár hodinami vypršel termín pro podávání přihlášek na střední školy. Děkuji, že jste si vybrali právě naši školu.V následujících dnech budeme přihlášky postupně zpracovávat. Počet přihlášek se blíží tisíci, proto jistě chápete, že

Přijímací zkoušky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pro školní rok 2019/2020 budou mít tuto podobu: Státní část: 12. 4. 2019 Písemný test z českého jazyka a z matematiky Školní část: 17. 4. 2019 Pohovor ověřující zájem o obor,

VÝSLEDKOVÁ LISTINA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Předškolní a mimoškolní pedagogika Přijatí žáci 265/92/166/270/93/385/182/210/280/275/328/310/172/372/99/321/343/302/164/330/217/ 152/387/362/149/159/194/284/287/162/223/160/127/298/ Nepřijatí žáci 221/100/273/150/243/161/332/327/297/360/380/312/347/138/365/260/266/103/155/ 246/118/125/318 Ekonomika a podnikání Přijatí žáci 238/205/333/169/292/323/105/201/168/241/240/196/315/143/311/250/237/262/430/428/419/413/409/485/491/512/520/489 Nepřijatí žáci 199/174/322/190/158/222/110/226/97 Informační služby Přijatí žáci 271/400/229/130/309/173/300/231/259/304/316/111/384/117/256/363/156/378/313/361/283/ 195/188/397 Nepřijatí žáci 255/184/216/215/276/339/480/269/200/219/139/263 (Pokračování textu…)

Vážení rodiče a uchazeči o studium v naší škole, dnes jsou rozesílány pozvánky k přijímacímu řízení. Termíny: 15. dubna Písemné testy z českého jazyka a matematiky - 7.30 prezence - pouze uchazeči o maturitní obory   22.

Druhé kolo přijímacího řízení (počty budeme pravidelně aktualizovat): Cukrář, učební obor ...................................... 0 Pekař, učební obor ........................................ 2 volná místa (stipendium) Aranžér, učební obor...................................... 1 volné místo Prodavač, učební obor .................................. 0 Aktuální informace o možnosti přijetí na telefonním čísle:

1. Vyplň s rodiči přihlášku a hlavně na ni uveď funkční mailový a telefonický kontakt na rodiče. Veškerá komunikace probíhá elektronicky. 2. Do 15. března ji odevzdej buď přímo u nás ve škole, nebo ji pošli poštou.

Aktualizováno 26. 6. 2013 Druhého května bylo otevřeno druhé kolo přijímacího řízení. Pro přijímací řízení jsou volná místa v oborech: Ekonomika a podnikání - maturitní obor (stejný, jako se vyučuje na obchodních akademiích) - 4 místa Informační služby -