Další z barmanských kurzů proběhne v úterý 10. a ve středu 11. dubna. Cena zůstává  = 400,- Kč. Poplatek zaplaťte  v sekretariátu do 3. dubna. Přihlásit se může každý ze žáků naší školy. Zaregistrováno bude prvních dvacet platících.

Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě maturitního plesu. O tom, že se ples vydařil se můžete přesvědčit ve fotogalerii, kterou najdete níže.    Fotografie: Barbora Korychová

Dne 27. února proběhla na naší škole beseda na téma antisemitismus a holocaust, kterou pro nás připravilo Centrum vzdělávání a dialogu ve spolupráci s Terezínskou iniciativou. Besedy se zúčastnili studenti tříd O4, KN4, EP3 a OB3. Úvodní část

V pátek 24. 2. se prvních 14 žáků pokusilo získat certifikát pro barmany. Třinácti se to povedlo na první pokus. Gratuluji. Z akce si můžete prohlédnout video.   https://www.youtube.com/watch?v=oFtXfCH_kco  

Praha Rudolfinum 23. 2. 2012 Naši studenti se zúčastnili výstavy „Tak pravil LaChapelle“v galerii Rudolfinum. Prohlédli si tvorbu amerického fotografa Davida LaChapella, která zahrnuje v reprezentačním průřezu nejdůležitější období a milníky jeho tvorby. Americký fotograf David LaChapelle

Studenti tříd OB3 a EP3 navštívili 21. února 2012 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR. Exkurze doplnila výuku občanské nauky. Studenti se z krátkého dokumentárního filmu dozvěděli, jak se vyvíjel parlamentarismus v českých zemích. Následně byli provedeni po budově sněmovny a

V pátek 24. 2. proběhne první Barmanský kurz. Zahájení v 8.00 hodin. V průběhu kurzu si žáci vyzkouší všechny druhy /29/ míchaných nápojů. Cena 400,- Kč. Předpokládaný konec mezi 14.00 a 15.00 hodinou. S sebou: společenské oblečení,

Ve středu dne 15. 2. 2012 jsme s žáky naší školy navštívili Senát. Prohlédli jsme si historické sály Valdštejnského paláce. Dozvěděli jsme se, že původní vybavení tohoto architektonického skvostu bohužel není možné shlédnout, protože bylo odvezeno do

Středeční odpoledne nebývají na karmelské Integrované střední škole v Mladé Boleslavi většinou ničím zvláštní. Výjimkou však byl 18. leden 2012. Nejen proto, že se konal Den otevřených dveří (mimochodem, potěšil nás velký zájem), ale také vzhledem k

Naše škola je zapojena již od roku 2009 do recyklačního programu Recyklohraní. Cílem tohoto projektu je vzdělávat žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných ve

Jako každý rok i letos se v rámci konverzace v cizích jazycích uskutečnila dne 12.12.2011 exkurze studentů maturitních tříd O4, KN4 a N2 do Prahy. Cílem exkurze bylo přiblížit studentům památky Prahy, zejména Královskou cestu. Studenti také měli možnost

Jako každý rok i letos se naše škola zapojila do projektu „Příběhy bezpráví“ společnosti Člověk v tísni, o. p. s. – 1. prosince 2011 proběhla na naší škole projekce dokumentárního filmu „Nikomu jsem neublížil“ režiséra Pavla Křemena. Následovala

Naši studenti se zúčastnili výstavy „Kontroverze – Právní a etická historie fotografie“v galerii Rudolfinum. Během zajímavé výstavy si složili doprovodný katalog k jednotlivým fotografiím, obsahující příslušný komentář. Exkurze proběhla v rámci předmětu Informatika.   {gallery}kontroverze{/gallery}

Naše škola získala od společnosti Partnerství o.p.s. a Střediska ekologické výchovy a etiky Sever „Certifikát o zapojení školy do sítě Škol pro udržitelný život“. Úkolem bylo zpracovat Vizi a plán udržitelného rozvoje školy a jejího okolí a

Studenti a zaměstnanci školy se ve školním roce 2010/11 zapojili do programu „Adopce na dálku“, který organizuje v České republice Arcidiecézní charita Praha. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekt dlouhodobý, budeme se jím zabývat nadále.

Sportovní dny učebních oborů proběhly za krásného počasí 14. až 16. září 2011. Akce se zúčastnilo 34 studentů (17 z CA3, 17 z PL3). (Pokračování textu…)

Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do programu Škola pro udržitelný život. Naším úkolem bylo zpracovat Vizi a plán udržitelného rozvoje školy a jejího okolí a připravit projekt, který bude svým obsahem řešit některý z

V červnu proběhly dvě exkurze v rámci výuky dějepisu. První z nich se uskutečnila 1. června do Památníku Lidice, zúčastnili se jí studenti tříd O3 a KN3. Studenti shlédli multimediální expozici a prošli pietním územím, aby se

Projekt „Učíme se učit Na Karmeli“ Ve dnech 5. – 9.9. se na ISŠ uskutečnil plánovaný projektový týden určený žákům 1. ročníku s názvem „Učíme se učit Na Karmeli“. (Pokračování textu…)

Všichni studenti, kteří se přihlásili k maturitě v jarním termínu, se dne 20.6. 2011 ve 12 hodin dostaví ke třídní učitelce/třídnímu učiteli (bez ohledu na to, zda zkoušku skládal nebo zda u ní uspěl). Výsledky maturitních zkoušek: (Pokračování textu…)

Naše škola obdržela certifikát za spolupráci se společností Scio.   {gallery}certifikat{/gallery}      

V uplynulých dnech měli žáci tří studijních ročníků naší školy možnost zúčastnit se besedy v rámci nové kampaně „Rakovina není náhoda“, pořádanou Agenturou J.L.M. a podporovanou VZP. Besedu vedla internistka pardubické nemocnice MUDr. Alena Židlická a to

Ve dnech 30.ledna – 13.února proběhla v rámci projektu Leonardo da Vinci Mobility odborná stáž studentů cukrářů ve škole Julia Wegelera v Koblenzu. Zúčastnilo se jí sedm studentů a jeden pedagogický pracovník.   (Pokračování textu…)

20.12.2010 proběhl turnaj, kterého se zúčastnilo 14 týmů z 12 tříd. Družstva byla rozdělena do 3 skupin, kde hráli každý s každým a vítězové skupiny si pak zahráli o 1.-3. místo.   (Pokračování textu…)