Akce se konala 28. 9. 2010 za vytrvalého deště, i přesto byla velmi úspěšná. Na Výstavišti v Mladé Boleslavi proběhl prodej cukrářských výrobků z naší cukrářské dílny, který zajišťovala za UOV Cardová Dana a Pechlátová Alena. (Pokračování

Termín: 16. 9. 2010Obor: cukrář, aranžér Účastníci: obor CUKRÁŘ: Dolejší Michaela, Dusíková Veronika,Heckelová Barbora zdobení perníků, modelování obor ARANŽÉR: Lochmanová Petra, Zavadilová Iveta Pedagog. dozor: Svárovská Věra, Pechlátová Alena, Štolcová Eva (Pokračování textu…)

Termín akce: 7. 9. – 14. 9.2010 Odborné stáže zaměřené na teoretické a praktické seznámení s typickými českými a typickými německými cukrářskými výrobky se na naší škole zúčastnilo deset německých studentů a dva pedagogičtí pracovníci. (Pokračování textu…)

Projekt Studenti čtou a píší noviny V projektu Studenti čtou a píší noviny spolupracujeme s deníkem MF DNES. Garantem projektu za školu je učitelka českého jazyka a literatury PhDr.Alena Šindelářová. (Pokračování textu…)

termín: 8.-10.9.2010třídy: P3, CA3vyučující: Mgr.S.Kosinová, Mgr.P.Syrovátková, Mgr.G.Zakonovová Sportovní dny tříd P3 a CA3 proběhly tradičně na několika sportovištích v Mladé Boleslavi. První den to byl lesopark Štěpánka. Zde si žáci vyzkoušeli tenis a dále atletické discipliny –

Naše škola se zúčastnila generálky státní maturity MAG 2010. (Pokračování textu…)

Projekt MOBILITY 2009 – výměnná stáž - Česká republika – Spolková republika Německo (Pokračování textu…)

Naše škola  se zapojila do projektu mobility – Leonardo da Vinci  tématem Typická česká a typická německá cukrářská výroba – aktivně v Evropě (Pokračování textu…)

konaná dne 28.09.2009 Stánkový prodej cukrářských výrobků- Výstaviště (Pokračování textu…)

Společenská akce - 135. výročí založení Českého Baráčnictva spojených s Všebaráčnickým sjezdem, který se konal 20.6.2009 v Mladé Boleslavi. (Pokračování textu…)

Dne 13.06. 2009 se zúčastnila děvčata oboru Aranžér, "Módní přehlídky firmy TAKKO" na terase hotelu Lípa v Dobrovici. (Pokračování textu…)

Reportáž a fotografie z našeho maturitního plesu naleznete zde.

PhDr. Pešková, předsedkyně správní rady – Nadační fond Nová šance -  protidrogové zaměření Benefiční kulturní pořad – divadlo Mladá Boleslav - účast našich žáků – Cukrářů  3. ročníku pod vedením UOV Aleny Pechlátové (přivítání diváků kynutými koláči

Termín kurzu: 20.1.2008 - 25.1.2008 Integrovaná střední škola pořádá lyžařský výcvikově-výchovný kurz, který je zahrnut v osnovách pro 1. ročníky středních škol. Letošní kurz se konal v penzionu Arnika v Jizerských horách. Ubytování je ve tří až

10.12.2007 V minulých dnech odjeli učitelé a zaměstnanci ISŠ Na Karmeli Mladá Boleslav do našeho družebního města - Pezinka, aby zde společně se svými kolegy z SOU M.R. Štefánika oslavili 30 leté trvání přátelství mezi oběma školami.

Škola uskutečnila ve školním roce 2007/2008 v rámci programu celoživotního učení Leonardo da Vinci výjezd žáků 2. a 3. ročníku do Španělska. Účelem tohoto výjezdu bylo získání nových zkušeností, zlepšení komunikačních schopností, podpora vlastního sebevědomí, protože si v praxi vyzkouší, zda jsou se svými

Škola pořádá sportovní kurz v příjemném prostředí areálu na Čížovce. Kurzu se pravidelně zúčastňují studenti třetích ročníků studijních oborů. (Pokračování textu…)